Estructura

ACOMAR es composa dels següents òrgans rectors.

Junta Directiva. Està formada per 6 membres-empresa. President, Vice-President, Tresorer, Secretari i 2 Vocals. L'Actual President es en Joan Orriols i Puig.

Assemblea General. Formada per tots els socis i es reuneix com a mínim una vegada a l'any. És el principal Òrgan Rector de l'associació i el que exerceix el control i elegeix a la Junta Directiva.

Secretaria General Tècnica. Es l'Òrgan tècnic i jurídic de l'associacó responsable de l'Assessoria Jurídica , Gestió i Tràmits. L'Actual Secretari General Tecnic és en Ramon Espino de Balanzó.

Situació.
El domicili Social de ACOMAR es troba a la ciutat de Barcelona, al Carrer Rosellón, 168 4º 2ª.