Serveis

Servei de Tramitacions. Es realitzen tot tipus de tràmits relacionats amb les màquines recreatives i el joc davant les administracions competents amb uns preus reduïts: Autoritzacions d'emplaçament, recanvis, taxes fiscals, homologacions de models, permisos d'explotació, salons recreatius, llicencies municipals etc..